Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta Korisnika:
Lansiranje novog brenda MARRA kroz dovršetak prva 4 proizvoda iz linije novog brenda (vizažistička industrija)

Kratki opis projekta:

Vanitas j.d.o.o. je 2016. godine na javni poziv Ministarstva poduzetništva i obrta „Inovacije novoosnovanih MSP“ prijavio projekt pod nazivom „Lansiranje novog brenda MARRA kroz dovršetak prva 4 proizvoda iz linije novog brenda (vizažistička industrija)“. Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru ovog poziva VANITAS je kao Korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u rujnu 2017. godine započeo provedbu Projekta kojim će se dovršiti razvoj četiri kozmetička proizvoda iz linije novog brenda MARRA te započeti njihova komercijalizacija. Svrha Projekta je izravna podrška inovativnom novoosnovanom poduzeću koji je u svojoj aktivnosti usmjeren na napredne i inovativne proizvode i usluge visoke dodane vrijednosti. Krajnji korisnici su profesionalci u make-up industriji i potrošači individualni kupci. Završetak Projekta planiran je u rujnu 2018. godine.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Specifični Cilj Projekta je je povećati inovativnost i konkurentnost poduzeća Vanitas j.d.o.o. ulaganjem u lansiranje novog brenda MARRA kroz dovršetak i prilagodbu razvijana 4 inovativna make-up proizvoda brenda MARRA zahtjevima tržišta, komercijalizaciju rezultata razvoja te dodatne aktivnosti. Ostvarenje navedene svrhe projekta i specifičnog cilja teži ostvarenju općeg cilja kojim će se doprinijeti povećanju inovativnosti novoosnovanih malih i srednjih poduzeća te jačanju konkurentnosti cijelog sektora MSP-a u RH. Očekivani rezultati projekta su povećanje broja inovacija korisnika za četiri nova inovativna proizvoda, porast izdvajanja korisnika za R&I te stvorena nova radna mjesta.

Ukupna vrijednost projekta: 672.087,16 HRK
Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 496.023,44 HRK
Razdoblje provedbe projekta (od-do): 01.09.2017.- 01.09.2018.
Kontakt osoba za više informacija:
Marija Butković, e-mail: info@marijabutkovic.com, tel: +38598 451 000
Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr
Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija: 
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost društva VANITAS j.d.o.o.